'Just ask me and I'll turn you round...'

'Just ask me and I'll turn you round...'


Twee dansers gaan het contact aan met zichzelf en met elkaar. Elk stapje naar intiemer contact wordt in het moment ervaren en zichtbaar gemaakt. Elke beweging, hoe klein dan ook, wordt voelbaar.

Begeleid door live muziek.


Dans: Cristel Stolk, Karin van Etten.
Muziek: Jan den Besten.
Choreografie: Wilma van de Hel.
Advies: Johnny Schoofs.